Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

12 apoštolov

Telefónne čislo:
(055) 7295105
Mobil:
(032) 7443300, (032) 7444706
Fax:
(055) 7295104, (055) 7295104
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Kováčska 51
Sídlo:
040 01 Košice, Kováčska 51

Top Služby: