Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

ALAXIA s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 33035120
Mobil:
(02) 69204070, (02) 69204060
Fax:
(02) 69204009
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
823 11 Bratislava, Letisko M.R.Štefánika 12
Sídlo:
823 11 Bratislava, Letisko M.R.Štefánika 12

Top Služby: