Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

ALMIPA, s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6553130, (032) 6553131
Mobil:
(032) 6553132
Fax:
(02) 52632639, (02) 52632639
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 51 Trenčianske Teplice, Kúpežná 28
Sídlo:
914 51 Trenčianske Teplice, Kúpežná 28

Top Služby: