Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(058) 7321620
Mobil:
(047) 5632651
Fax:
(032) 7440312, (032) 7440312
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 51 Brzotín, Kružnianska 514
Sídlo:
049 51 Brzotín, Kružnianska 514

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 565 54 40
Mobil:
+421/905 534 948, +421/905 914 834
Fax:
(042) 4450001, (042) 4450001
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Prejta 487
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Prejta 487

Top Služby: