Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
034 / 659 00 84
Mobil:
0903 700 162
Fax:
034 / 659 00 86
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava, Chotárna 45
Sídlo:
851 10 Bratislava, Chotárna 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 381 465
E-mail:
Sídlo:
010 01 Žilina, Štúrova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 439 70 65
Mobil:
0907 409 831
E-mail:
Sídlo:
018 15 Prečín, Prečín 417

Top Služby:

Telefónne čislo:
035/6418146
Mobil:
0908588519
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, J. Kráľa 14
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, J. Kráľa 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/6531159
Mobil:
0905613487
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Dlhá 25
Sídlo:
949 01 Nitra, Dlhá 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905514479
Web:
E-mail:
Sídlo:
957 04 Bánovce nad Bebravou, Matice slovenskej 1260

Top Služby: