Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
0948 456 765
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Tkáčska 3
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
035/7782174
Poštová adresa:
945 04 Komárno , Nová Stráž, Darányiho 8
Sídlo:
945 04 Komárno , Hlavná 587

Top Služby: