Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
033 / 762 57 08
Mobil:
0911 515 085
Fax:
033 / 762 57 08
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Pieštany, Hlboká 20
Sídlo:
921 01 Pieštany, Hlboká 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 539 5537
Mobil:
0903 539 327
Fax:
031 552 1111
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 32 Habovka, č. 147
Sídlo:
027 32 Habovka, č. 147

Top Služby: